יחסים בינלאומיים- הדרך לתקשר עם העולם

המושג כפר גלובלי אינו מושג חדש אך בעידן המודרני הוא נכון מתמיד. ידיעות מקצה העולם מגיעות אל הקצה השני בשניות, כל פליטת פה שבעבר היתה יכולה להיות מוסתרת היום בקלות מתועדת ומועלית לרשת וכל העולם מעודכן בה, כל תקרית או התרחשות מדווחת במהירות שיא ולכן אין הרבה מקום לטעויות בתחום. ישראל באופן כללי מעוררת לא מעט מחלוקות ברחבי העולם אפילו על עצם קיומה, על אחת כמה וכמה כאשר ישנו מהלך הנחשב בעיני העולם כמוטעה, או לא הומאני. כל המתעמק בכלכלה מודע לכך שלמהלכים מדיניים ישנה השפעה רבה גם על הבורסה וכלכלתה של המדינה ולכן נציגים בעלי ידע מעמיק בתחום יחסים בינלאומיים הוא חשוב  מאוד לשמה של ישראל בעולם, המשפיע באופן ישיר ועקיף על חיי כל האזרחים.      graduation girl   להכיר את ההווה על סמך העבר בכל התחומים הקשורים ביחסים בין אנשים וקבוצות של אנשים ישנה נטיה להיסטוריה לחזור על עצמה. לימודי יחב"ל כוללים ניתוחים רבים של מהלכים מדיניים ופוליטיים הקשורים ליחסים בין מדינות באופן כללי ובין ישראל לבין מדינות אחרות. בניתוחים אלה ניתן לראות לאילו תוצאות הובילו מהלכים שונים, ללמוד מהן הסיבות לתוצאות אלה וכיצד היה ניתן להביא לתוצאות אחרות. ללא כל ספק מנהיג פוליטי אשר למד יחסים בינלאומיים יהיה מנהיג איכותי ובעל מודעות גבוהה יותר אשר ייצג את ישראל מול העולם ביתר כבוד, וידע כיצד לנהל יחסים דיפלומטיים עם מדינות השונות במנהגיהן התרבותיים וההתנהגותיים. פוליטיקאים צריכים לדעת היטב כיצד להתמודד עם מנהיגים אך לא רק הם. דווקא הנציגים אשר מגיעים אל מדינה כלשהי וחיים בתוכה צריכים לרכוש קודים התנהגותיים המתאימים לאותה מדינה וכמובן קודים התנהגותיים כלליים לחיים בתוך מדינה זרה.   לייצג את ישראל מבחוץ ומבפנים בוגרי תואר בלימודי יחב"ל הופכים במקרים רבים לנציגים של ישראל. גם אם הם לא בוחרים במסלול הפוליטיקה, יש באפשרותם להפוך לדיפלומטים ולייצג את ישראל בתור קונסולים או שגרירים ואף להיות עובדי משרד החוץ, לעסוק בתחום מלא עניין אשר מחבר את ישראל עם העולם כולו.   היכן ניתן ללמוד תחום היחסים הבינלאומיים נלמד בחלק ממוסדות הלימוד בתואר ראשון כחלק מתחום מדעי המדינה וכתואר שני בפני עצמו ובחלק מהמוסדות אף נלמד גם כתואר ראשון מלא. זהו ללא ספק תחום מרתק שיהיה רלוונטי עבורנו תמיד..

עיצוב: theblackrock.net | תרגום והסבה לעברית - מאסטרגייט | Theme by Brampton Web Design