כונס נכסים לפירוק חברה

פעמים רבות ניתן לשמוע בתקשורת הכלכלית דיווחים אודות חברות שנקלעו לקשיים ונמצאות בהליכי כינוס נכסים, פשיטות רגל ואף על הליכים של פירוק חברה כזו או אחרת. למעשה, זהו תחום נרחב מאוד בעולם העסקי והוא אינו שמור רק לחברות ציבוריות גדולות ולתאגידים מורכבים שעליהם אנו שומעים בתקשורת. חברות רבות מגיעות מסיבות כאלו ואחרות ובמסגרת הליכים שונים לפירוק ו/או לכינוס נכסים, כאשר בכל מקרה ליווי של עורך דין המתמחה בתחום זה יסייע מאוד לניהול נכון של התהליכים ולתוצאות המיטביות עבור הצדדים הרלבנטיים.

חשוב לציין כי מעורבותו של כונס נכסים אינה מחייבת כי מדובר על מקרה של חדלות פירעון או על חברה שנמצאת בפירוק, אך אלו בהחלט המקרים הנפוצים בהקשר למגזר העסקי.

מקרים שונים של פירוק חברות

בישראל יש מקרים שונים בהם חברות מגיעות לפירוק, כאשר המשמעות הסופית היא אחידה והינה חיסול החברה כישות משפטית ועסקית, הסדרת ההתחייבויות והנכסים שלה ומחיקתה מרישום ברשם החברות. חברה יכולה למשל להתפרק מרצון, עקב סיום דרכה העסקית, פירוק שותפות וכל סיבה אחרת, ובנוסף היא יכולה להגיע למצב של פירוק עקב חדלות פירעון והוראת בית משפט או בעקבות תביעה משפטית אחרת. בישראל ישנו הליך מוגדר של פירוק חברה בכל מקרה של פירוק – מרצון או בהוראת בית משפט למשל – כך שמדובר על הליך מוגדר ורשמי שחובה לבצע לפי שלביו ולפי ההגדרות השונות שלו. רק כך ניתן לפרק את החברה ולבטלה כישות משפטית עצמאית.

מבחינה משפטית וטכנית, בכל מקרה של פירוק חברות מומלץ להיעזר בשירותים משפטיים על עורך דין המתמחה בתחום החברות והפירוקים, אפילו בפירוק מרצון, זאת לצורך מנהל תקין, מימוש נכסים יעיל ועמידה בכל דרישות החוק, לצד שמירה על האינטרסים של הצדדים הרלבנטיים.

תהליכי כינוס נכסים לחברות בפירוק

כאשר חברת מתפרקת מרצון, ההליכים למימוש נכסיה וסגירת ההתחייבויות שלה יהיו לרוב פשוטים ומהירים יחסית. אך כאשר חברה מגיעה לפירוק עקב חדלות פירעון, תביעות וקשיים כלכליים שונים, בית המשפט או החברה עצמה ימנו פעמים רבות כונס נכסים האחראי על תפיסת נכסי החברה ומימושם היעיל לצורך החזר החובות לנושים השונים.

תהליכי כינוס נכסים עשויים בהחלט להיות מורכבים מאוד מבחינת תפיסת הנכסים, מימושם בערך הגבוה ביותר והסדרת המקסימום האפשרי מחובות החברה לנושיה. לכן יש יתרון עצום ומהותי לעבודה עם משרד עו"ד מתמחה בתחום הפירוקים וכינוסי הנכסים, משרד עם הצלחות מוכחות בשטח וניסיון בעבודה מול הגורמים הרלבנטיים השונים.

עיצוב: theblackrock.net | תרגום והסבה לעברית - מאסטרגייט | Theme by Brampton Web Design